have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Leder af børnesang

Kordirigent Ina Wakabayashi
Baldersvej 6
4600 Køge 
tlf: 31 21 10 73
sangermus(at)hotmail.com  

Babysalmesang og musikalsk legestue:
Malene Lundsgaard
lundsgaardmalene(at)gmail.com