have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Visioner

Charlotte Pedersen sognepræst ved kirken har I anledning af kirkens 25 års jubilæum skrevet denne artikel.

En rigtig landsbykirke

Mange mennesker har nok en romantisk forestilling om, hvad en kirke er: en landsbykirke, smukt beliggende blandt marker langt ude på landet. Hvid med rødt tag og kamtakker. Med kirkegård og stengærde, grus der knaser under fødderne. Et rum, der emmer af historie. Fem, seks, syv hundrede år er ingen alder for en rigtig dansk kirke, gravstene i gulvet, kalkmalerier i loftet, alt vidner om, at her har generation efter generation gået i kirke, blevet døbt, konfirmeret, viet og stedt til hvile på kirkegården.

Sådan en kirke er Bagsværd kirke ikke.

Kun en årsunge

I sammenligning med en ægte dansk landsbykirke er Bagsværd kirke kun en ”årsunge”.

Der er nok dem, der mener, at kirken ingen betydning har i dag for de fleste danskere, men at den blot er en rest af en gammel tradition, som vi endnu ikke har fået gjort op med. Og man siger, at i kirken sker der jo ikke andet end en gudstjeneste søndag morgen, som ingen nok kommer til. Men sådan er virkeligheden ikke. Og slet ikke i Bagsværd kirke.

Foruden gudstjenesten søndag morgen, dåb, bryllup og begravelse, konfirmanderne der i skoleåret kommer om eftermiddagen to gange om ugen, bliver kirken benyttet hver dag både i dag- og aftentimerne. Koncerter, undervisning, studiekredse, eftermiddags- og aftenforedrag , sangaftener, musikalsk legestue m.m. Kirken er ramme om et fællesskab, et sted hvor man kan komme i en eller anden sammenhæng.

Og det gør man i Bagsværd.

Ikke kun en bygning

For kirke er ikke kun en bygning. Det er også og måske først og fremmest de mennesker, der samles og føler et tilhørsforhold til dette særlige sted i lokalområdet. Det er mit håb, at man vil blive ved med at komme her og være kirke i kirken og på den måde være med til at lade Bagsværd kirke også blive et sted, som fortæller historie. Hvor bygningen og kirkerummet vidner om de mennesker, der har benyttet deres kirke.

Både søndag og hverdag.