have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Klostergård

Bagsværd Kirkes klostergård 

Bagsværd kirkes klostergård er anlagt af professor og landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt, som skriver følgende om sit arbejde:

Bagsværd menighedsråd indgik i 1966 aftale med arkitekt Jørn Utzon om at bygge en kirke i Bagsværd på en smal, rektangulær grund mellem Bagsværd Hovedgade og villavejen Taxvej.
Jørn Utzon valgte at bygge et langstrakt hus, som rummede kirkesal, mødesale, kontorer og en grønning.
I 1976 overtog menighedsrådet den nye kirke. Kirkegrunden var uden hegn og anlagt med klippet græs og spredte birketræer. Denne situation er fastholdt i dag 30 år efter hele anlæggets færdiggørelse.
Jørn Utzons kirke blev til under indtryk af en tidsånd som mere og mere levede sig fri af de århundrede gamle rumudformninger, symbolik med videre, som generelt er kirkens kendetegn.
Hvor ædelt de gamle kirker end fremtræder, er der oplagt grundlag for at opfører kirkeanlæg, der i tiden femover kan følge de store kulturelle ændringer, som præger nutiden.
Utzon valgte at give sit bygningsværk rum, der er frigjort for at være præget af hverdagens foretagsomhed og af den ulidelige jagt på adspredelse. Bygningen favner også en grønning med vedbend og paradisæbletræer.
Utzon har i sit samvirke med menighedsrådet og myndighederne skabt et bygningsværk af frihedsforløsende karakter. Bagsværd har dermed nu et underfuldt betagende kirkeanlæg.

Jørn Palle Schmidt, 2006