have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Bygningskyndig til fem menighedsråd i Gladsaxe-Herlev Provsti

Indkaldelse af tilbud på en rammeaftale for bygningskyndig rådgivning til menighedsråd

Menighedsrådene i Bagsværd, Gladsaxe, Harald, Mørkhøj og Stengaard i Gladsaxe-delen af provstiet ønsker at tilknytte en bygningskyndig rådgiver til hver af kirkerne under samme rammeaftale.

Den bygningskyndige bistår menighedsrådenes bygningsudvalg ved syn af præstegårde og kirker samt sognegårde og andre bygninger.

Den samlede bygningsmasse omfatter 5 kirker og 11 præstegårde samt et par sognegårde, ialt omkr. 12.000 kvm.

Den bygningssagkyndige medvirker en gang om året ved de almindelige, tilbagevendende syn af bygningerne sammen med bygningsudvalget for de respektive menighedsråd.

Endvidere rådgiver den bygningskyndige de respektive menighedsråd i deres forberedelse af vedligeholdelses- og anskaffelsessager.

Den bygningskyndige har løbende kontakt med de enkelte menighedsråds kirkeværger.

Den bygningskyndige skal have byggeteknisk viden samt erfaring med byggeri og bygningsvedligeholdelse fra sit professionelle virke.

Byggeteknisk viden skal omfatte kirkebygninger fra 1200 tallet og frem til 1970'erne og præstegårde bygget i tiden mellem 1800 og 2015.

Vedkommende skal kunne dokumenteret faglig viden om konstruktioner, byggematerialer, byggestilarter og indsigt i gældende bygningsreglementer, byggestandarder og lovgivning på området.

Vedkommende skal være kompetent til at samarbejde med Helsingør Stifts forskellige kirke- og bygningskonsulenter samt med Nationalmuseets eksperter for de sager, som kræver dette.

Den bygningskyndige kan eventuelt opstille et hold af sagkyndige som vedkommende har ansvaret for at anvende til dækning af særlige faglige krav. Hvert enkelt medlem af holdet skal dokumentere relevant faglig ekspertise på sit område.

Det er ikke krævet, at den bygningskyndige har ekspertise i kirkeinventar eller kunstnerisk udsmykning.

For opgaven gælder Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr 1156 af 01/09/2016 (kapitel 5) og BEK nr 1172 af 19/09/2016 (kapitel 4).

Menighedsrådene indkalder hermed tilbud med dokumentation af de ønskede fagligheder for perioden fra 1-4-2017 til 30-11-2017.

I tilbuddet dokumenteres relevant byggeteknisk viden og erfaring og oplysning om honorarkrav per time samt kørselsgodtgørelse iflg. gældende vilkår for honorering i folkekirken, jf. BEK nr 1427 af 30/11/2016.

Rammeaftalen vil indeholde en klausul om menighedsrådenens adgang til opsigelse af aftalen med 1 måneds varsel. Den bygningssagkyndige kan ligeledes opsige aftalen med 1 måneds varsel. Da der er tale om et nyt samarbejde mellem kirkerne foreligger der en vedtægt herfor, som kan rekvireres fra kontaktpersonen (se sidst i opslaget). Samarbejdet forventes udbygget med flere menighedsråd i de kommende år.

Menighedsrådene behandler indkomne tilbud fortroligt og træffer beslutning inden for en måned efter ansøgningsfristen. Menighedsrådene har ikke pligt til at vælge et tilbud eller til alene at lægge pris til grund for udvælgelsen.

Eventuelle spørgsmål vedrørende rammeaftalen kan rettes til kontaktpersonen, Mogens Kühn Pedersen, formand, Bagsværd Sogns Menighedsråd, 26302880 eller med e-post til kuehnp@mac.com.

 

Tilbud bedes fremsendt i pdf-format til e-post: Mogens Kühn Pedersen <kuehnp@mac.com>.

Eventuelt yderligere dokumentation kan afleveres til kirkekontoret, Bagsværd Kirke, Taxvej 14, 2880 Bagsværd, mrk. Bygningssagkyndig.

 

Tilbud skal være kontaktpersonen/kirkekontoret i hænde senest mandag den 27. marts 2017, kl.12.