have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Aftenforedrag i Bagsværd Kirke

Torsdag 3. november kl. 19.30

“Luther: munk, oprører, reformator”

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvad var det, han ville, og hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med hans kætterdom og dødsdom? Professor Martin Schwartz Lausten fortæller om manden, der satte gang i reformationen, og om kongeriget Danmarks ikke ringe rolle i den forbindelse.

 

Pris for foredraget: 50 kr. Tilmelding ikke nødvendig.