have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

GUDSTJENESTER FOR BØRN

Vi er stolte over vores dygtige børne- og ungdomskor. Man kan få dem at høre ved følgende lejligheder:

Søndag 13. september kl. 10
Høstgudstjeneste. Kor 1 & Spirer.

Tirsdag 29. september kl. 17
Ulvetime.

Søndag 25. oktober kl. 10
BUSK. Spirer og Aspiranter.
Husk sommertid.

Søndag 1. november kl. 10
Allehelgen. Kor 1.

Tirsdag 1. december kl. 17
Julekrybbe i ulvetimen.

Søndag 13. december kl. 15
Julekoncert

Tirsdag 29. september  kl. 17
I ulvetimen

Familiegudstjeneste på en halv times tid med efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuerne. Kirkens Spire- og Aspirantkor medvirker. Det koster 20 kr. at spise med for voksne. Børn spiser gratis.

 
Søndag 25. oktober kl. 10 (husk vintertid!)
BUSK-gudstjeneste

BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke.
BUSK er en gudstjeneste, der rundt omkring i landet bliver til i samarbejdet mellem børn og unge i sognet og sognets kirke. Det falder gerne festligt ud! Ved Bagsværd Kirkes BUSK-gudstjeneste medvirker børn og unge fra FDF Bagsværd, KFUM-spejderene i Bagsværd, kirkens Spire- og Aspirantkor og nogle af årets konfirmander.

 

Tirsdag 1. december kl. 17
Julekrybbe i ulvetimen

En lille julegudstjeneste for de mindste, hvor kirkens Spire- og Aspirantkor synger og spiller os gennem juleevangeliet. Efter gudstjenesten spiser vi risengrød i konfirmandstuerne. Risengrøden koster 20 kr. for voksne. Børn spiser gratis.

Læs mere under:
Babysalmesang for de 0-1årige
Musikalsk legestue for de 0-5årige
Korsang for børn og unge