have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

GUDSTJENESTER FOR BØRN

Søndag 7. september kl. 10 Høstgudstjeneste og høstbrunch
Høstfejring for hele familien! Læs mere under ”særlige gudstjenester”

Søndag 26. oktober kl. 10 (husk vintertid!) BUSK-gudstjeneste
BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke.
BUSK er en gudstjeneste, der rundt omkring i landet bliver til i samarbejdet mellem børn og unge i sognet og sognets kirke. Det falder gerne festligt ud!
Ved Bagsværd Kirkes BUSK-gudstjeneste medvirker børn og unge fra FDF Bagsværd, KFUMspejderene i Bagsværd, kirkens Spire- og Aspirantkor og nogle af årets konfirmander.

Tirsdag 30. september kl. 17 I ulvetimen
Familiegudstjeneste på en halv times tid med efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuerne. Kirkens Spire- og Aspirantkor medvirker.
Det koster 10 kr. at spise med. Børn under 10 år spiser gratis.

Tirsdag 25. november kl. 17 Julekrybbe i ulvetimen
En lille julegudstjeneste for de mindste, hvor kirkens Spire- og Aspirantkor synger og spiller os gennem juleevangeliet.
Efter gudstjenesten spiser vi risengrød i konfirmandstuerne.