have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Navngivning & Dåb

Navngivning skal finde sted ved dåb eller på borger.dk inden barnet er fyldt ½ år.

Dåb skal aftales med den præst, som står for gudstjenesten den ønskede dag. Kontakt evt. kirkekontoret om hvilken præst, der har gudstjenesten den ønskede søndag. Alle, der bor i Bagsværd Sogn, kan få deres børn døbt i Bagsværd kirke. Andre kun kan få deres børn døbt, hvis de har særligt tilhørsforhold til sognet. Inden dåben aftales et møde med præsten, hvor dåbens betydning og alle praktiske forhold drøftes. Dåben finder sted i gudstjenesten eller ved en særlig dåbsgudstjeneste i forlængelse af gudstjenesten. 


Voksendåb kan finde sted, hvis man ikke tidligere er døbt. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. Forudgående samtale og dåbsoplæring aftales med præsten.