have the text read out loud site in english
Bagsværd Kirke

Vielse og velsignelse

Vielse og velsignelse af allerede indgået ægteskab
I god tid aftales tidspunkt med kirkekontoret.
Når brudeparret har fået en godkendt prøvelsesattest fra kommunen, prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på vielsestidspunktet, afleveres den på kirkekontoret, og brudeparret tager kontakt til præsten og aftaler en samtale, hvorunder vielsen tilrettelægges.

Alle folkekirkemedlemmer, der bor i sognet, eller har anden nær tilknytning til sognet, kan blive viet fra Bagsværd Kirke. Da kirken er en populær bryllupskirke, håndhæves tilknytningspligten.

Ønskes fælles mellem/efternavn på vielsesdatoen, skal man på i god tid udfylde "Navneændring på bryllupsdagen" dog senest 14 dage før vielsen.